MS.QIU NANอาจารย์อาสาสมัคร สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น นานาชาติ ประจำปี2017

       ในวันที่ 12 ถึง 13 ธันวาคม 2017  จัดสัมนาสถาบันขงจื่อนานาชาติ ครั้งที่12  ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการสถาบันขงจื่อใหญ่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  ในหัวข้อ “合作与创新,构建人类命运共同体” ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก 140 กว่าประเทศ  ผู้บริหารและตัวแทนจากสถาบันขงจื่อกว่า2500 คน

     กิจกรรมในครั้งนี้ MS.QIU NAN จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น นานาชาติ  คัดเลือกโดยสถาบันฮั่นปั้นใหญ่ ประจำปี 2017  โดยหลิว เหยียน ตง รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล   ลู่ ฝู ผิง รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน  ผู้บริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

     สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดดำเนอนงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2015  ปัจจุบันมีอาจารย์ชำนาญการณ์ 2 ท่าน  อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน 5 ท่าน  อาจารย์สอนภาษาจีนสัญชาติไทย 2 ท่าน  มีศูนย์การเรียนรู้ 5 แห่ง  และศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน 4 แห่ง  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถึงแม้เปิดมาไม่นาน  แต่การทำงานด้านเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมจีน ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้รับคำชื่นชมจากสถาบันใหญ่