มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

88 หมู่ 8 ถนน บางนา-ตราด กม.26 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 ไทย
+66(0)2723-2070
+66(0)2723-2071