สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันฯ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันฯ

มอบรางวัลผู้บริหารห้องเรียนขงจื่อดีเด่นระดับนานาชาติประจำปี 2012 ให้แก่ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

กล่าวคำอวยพระเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

World Didac Asia