อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ MS.QIU NAN รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น นานาชาติ ประจำปี2017 กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

มอบรางวัลผู้บริหารห้องเรียนขงจื่อดีเด่นระดับนานาชาติประจำปี 2012 ให้แก่

อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

MS.QIU NAN รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น นานาชาติ ประจำปี2017

กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน