วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ร่วมงานฉลองวันชาติจีน

ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล และอาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ได้ไปร่วมงานฉลองวันชาติจีน ณ โรงแรงแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 เมษายน 2557

เยี่ยมเยียนสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 11 ท่าน โดยการนำของ เจ้าคณะ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ได้ไปเยี่ยมเยียนสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้บริหารห้องเรียนขงจื่อดีเด่น

ระดับนานาชาติ ประจำปี 2012

มาดามสวี่ หลิน ที่ปรักษาคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ สำหรับรางวัลผู้บริหารห้องเรียนของจื่อดีเด่น ระดับนานาชาติ ประจำปี 2012

อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

เป็นผู้รับผิดชอบสอนภาษาจีน

ออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมทั้งทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนวังไกลกังวล

มอบรางวัลผู้บริหารห้องเรียนขงจื่อดีเด่นระดับนานาชาติประจำปี 2012 ให้แก่

อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

ฯพณฯท่านหลิว เอี๋ยนตง รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติมอบรางวัลผู้บริหารห้องเรียนขงจื่อดีเด่นระดับนานาชาติประจำปี 2012ให้แก่ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2557

การประชุมประจำปีสถาบันขงจื่อทั่วโลก

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เนื่องในโอกาส การประชุมประจำปีสถาบันขงจื่อทั่วโลก ผู้นำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าพบมาดามสวี่ หลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าร่วม

การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน

ประจำปี 2556 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1