กิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารจีน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

     วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบันของจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารจีน  มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๑๘ คน  และมีผู้ได้รับรางวัล เชฟเทวดาทั้งสิ้น ๖ คน   

 

     กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารจีน และเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้ที่สนใจด้านอาหารจีน ได้มีโอกาสสัมผัสด้วยตนเอง ทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศจีนกับประเทศอื่นๆอีกด้วย   ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อฯ ได้เปิดโหวดอาหารจีนที่ฉันชอบ  โดยอาจารย์สัญชาติจีนได้คัดเลือกอาหารจีนขึ้นชื่อมาจำนวน ๒๐ อย่าง หลังปิดโหวดคัดเลือกอาหารที่ได้คะแนนโหวดมากสุด ๓ อย่าง เพื่อใช้ในการแข่งขัน   โดยอาหารที่ได้รับคะแนนโหวดมากสุดคือ เกี๊ยว  หมาล่าเซียงกัว  โหยวเมินต้าเซีย

 

    ในกิจกรรมนอกจากมีการแข่งขันประกอบอาหารแล้ว  ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันยังสามารถชิมอาหารจีนที่ทางสถาบันขงจื่อฯจัดเตรียมไว้  เช่น เกี๊ยว  ขนมจีบ   เสี่ยวหลงเปา  ชงโหยวปิ่ง  เป็นต้น  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจอาหารจีน ยังมีโอกาสรับชมการสาธิตทำอาหารจีนจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น การห่อเกี๊ยว ในกิจกรรมนี้ผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  จากกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

เขียนโดย  Ms.Liu Mengdi       

ภาพโดย Zhou Jingping           

แปลโดย นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม