สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมChinese movieและChinese Salonประจำปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จัดกิจกรรม๐๐๐  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  โดยมี นางสุภาพร  รัตน์น้อย ผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดงาน  กล่าวว่าจากการร่วมมือสร้างศูนย์การเรียนรู้กับทางสถาบันขงจื่อฯ  ช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ๐๐๐ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้กล่าวขณะเปิดงานว่ารู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี สถาบันขงจื่อฯยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาจีนดียิ่งขึ้น

   กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมคือ ๐๐ และ ๐๐  หัวข้อของทั้งสองกิจกรรมคือ ไซอิ๋วซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน  หลังจบกิจกรรม ๐๐  ต่อด้วยกิจกรรม ๐๐  ซึ่งกิจกรรมนี้ก็สร้างความสนุกสนานไม่แพ้กิจกรรมแรก  เช่น เกมส์ใบ้คำ ทายคำศัพท์  เรียงประโยคเป็นต้น  ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้เรียนรู้และทบทวนภาษาจีนอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆสามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ล้วนเกิดจากความสามัคคีในและความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย   และสถาบันขงจื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการร่วมมือทั้งสองสถาบัน จะสามารถพัฒนาด้านต่างๆให้ดีเพิ่มมากขึ้น

 

เขียนโดย Ms.Zhou Jingping  และ Ms.Zhu Linlin 

ภาพโดยMs.Chen Zhige

แปลโดย นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม