สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัท สยามพาร์คบางกอกจำกัด ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

      ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๑๕๖๐  คุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ผู้บริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัด และคุณนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ  รองผู้บริหารฯ  อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทยและ Mr.Zhao Peiqin ผู้บริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน ได้เข้าพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ

    หลายปีมานี้  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันประเทศไทยจัดเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย  ๑ แถบ ๑ เส้นทาง ในการท่องเที่ยว  และเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับบริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนแก่พนักงานสวนสยาม เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

 

 

เขียนโดยMs.Qiu Nan           

แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม