พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

       ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐   โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ACC) อาจารย์สุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์คณะบดี ACC อาจารย์ ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทย  Mr. Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีนเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้   และมีคุณLiu Yanli ผู้รับผิดชอบห้องเรียนขงจื่อ ACCฝ่ายจีน  คุณChen Zhengjie ผู้รับผิดชอบห้องเรียนขงจื่อACCฝ่ายไทยและตัวแทนคณะครูนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

       ภราดาวิหาร ศรีหาพลได้กล่าวว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การอบรมครูสอนภาษาจีนสัญชาติไทย การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน   และการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้น   Mr. Zhao Peiqinได้กล่าวขณะลงนามว่า ทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและACCล้วนอยู่ในเครือข่ายเซนต์คาเบียล อีกทั้งอาจารย์ ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์เป็นที่ปรึกษา ห้องเรียนขงจื่อACC คาดว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ให้สามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมากยิ่งขึ้น   จากข้อตกลงความร่วมมือ คาดว่าในเดือนตุลาคมจะมีการจัดกิจกรรมค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese Dream