ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่6/2560

          วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่6/2560 โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการประชุม โดยในวาระนี้ ประธานกล่าวให้การตอนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนคนใหม่ 3 ท่าน และอาจารย์สอนภาษาจีนชาวไทย 2 ท่าน พร้อมทั้งกล่าวอำลาและขอบคุณ Ms.Yang Hairong และ Ms.Xu Ziqing ซึ่งจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อ ณ ประเทศจีน การประชุมในครั้งนี้ Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน ได้กล่าวสรุปผลและรายงานเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันขงจื่อฯในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา