สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดค่ายกิจกรรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล

 

       วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดค่ายกิจกกรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น138คน โดยกิจกรรมครั้งนี้เน้นด้านวัฒนธรรมจีนเป็นหลัก สอดแทรกวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน และเพิ่มความดึงดูดในด้านภาษาจีนแก่ผู้เรียน 

    กิจกรรมเริ่มด้วย Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีนกล่าวเปิดงานและแนะนำสถาบัน รวมทั้งการเรียนการสอน การจัดอบรมครู การสอบวัดความรู้(HSK)และการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆเป็นต้น  อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทยได้กล่าวให้กำลังใจและสนับสนุนนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือระหว่างไทยจีนในภายภาคหน้า

Mr.Zhao Peiqin กล่าวแนะนำสถาบัน

 

      กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก๘ด้านคือ การเขียนพู่กันจีน การวาดรูปด้วยพู่กันจีน ตัดกระดาษจีน การถักเชือกจีน การแสดงกู่เจิง เครื่องแต่งกายจีน การเรียนภาษาจีนด้วยการดูหนังและรำมวยไทเก็ก คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานและล้วนให้ความร่วมมือ กระทั่งงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

กิจกรรมตัดกระดาษจีน

 

กิจกรรมการแต่งกายจีน

 

กิจกรรมเขียนพู่กันจีน

 

 

กิจกรรมถักเชือกจีน

 

การบรรเลงกู่เจิง

 

กิจกรรมวาดรูปด้วยพู่กันจีน

 

กิจกรรมรำมวยไทเก็ก

 

รูปรวมคณะครูนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล และบุคลากรสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

      หลังจบกิจกรรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูลได้แสดงความขอบคุณสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ

ให้แก่นักเรียน โดยมิต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีนก็สามารถเรียนรู้และสนุกสนานไปกับการเรียน ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้สัมผัสวัฒธรรมจีนได้อย่างครบครัน

 

ผู้เขียน Ms.Chen Zhige