สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแข่งขันร้องเพลงจีน ประจำปี2560

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

          ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดการแข่งขันร้องเพลงจีน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๔๒ โรง และนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๘

          การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา   ผู้เข้าแข่งขันทุกคนล้วนมีมาแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ มีทั้งระบำประกอบการร้องเพลงและการบรรเลงดนตรีด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละชุดการแสดงล้วนได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง  การแข่งขันในครั้งนี้ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับชั้นปฐมวัยได้แก่ เด็กหญิงณภัสสรา   สุเรือง จากโรงเรียนกวงฮั้ว บทเพลงที่ขับร้องคือ “蝴蝶花” ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่ด.ญ.กมลรัตน์ หมศิริ จากโรงเรียนกวงฮั้ว เพลงที่ขับร้องคือ “阿里山的姑娘”ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้แก่ เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ หารมากจากโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ บทเพลงที่ขับร้องคือ “上海滩 ” และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับชั้นอุดมศึกษา นายณัฐปคัลภ์ กุลชา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง บทเพลงที่ขับร้องคือ“心中的长城”

       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลความร่วมมือดีเด่นมีทั้งสิ้น ๕ โรง คือ โรงเรียนวัดคู้บอน โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนวัดสระแก้ว

      

      สถาบันฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะสามารถเปิดโอกาสแก่ผู้ที่สนใจเพลงจีน ได้แสดงความสามารถมากยิ่งขึ้น และช่วยให้นักเรียนหันมาสนใจภาษา วัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น ในครั้งนี้ สำนักงานซินหัวได้เดินทางมาทำข่าวพร้อมถ่ายทอดสด

 

เขียนโดย Ms.Chen Zhige

แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม