สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

    วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน   ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย รองผู้อำนวยการ นายกสมาคมผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกับอาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยและMr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน เป็นประธานเปิดงานและพิธีมอบป้ายในครั้งนี้ในครั้งนี้


     นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดเตรียมชุดการแสดงที่สนุกสนานต้อนรับสถาบันขงจื่อฯ  กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยวาดหน้ากากจีน เขียนพู่กันจีน วาดรูปจีน ตัดกระดาษจีน ศิลปะการชงชาจีนและรำมวยไทเก๊กเป็นต้น นอกจากนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติมอีกด้วย และเป็นโอกาสที่ดีต่อนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 


 


เขียนโดย นายวารุต ไชยชาญ    

ภาพโดยMs.Zhou Jingping      

แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม