สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสอบวัดความความรู้YCT

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

       วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็กYCT โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๘๕๔ คน  ซึ่งทำลายสถิติจำนวนผู้เข้าสอบมากสุดประจำปี ๒๕๖๐  

     

       สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นับว่าเป็นสถาบันขงจื่อน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินการได้ไม่นาน  แต่ด้านการเผยแพร่และการตอบรับจากภายนอกถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการสอบวัดความรู้ภาษาจีน  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันมีศูนย์การสอบวัดความรู้ ๕ แห่ง จัดสอบวัดความรู้ทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง  และมีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น ๑๖๕๐ คน

 

เขียนโดย Ms.Qiu Nan                 

แปลโดย  นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม