กิจกรรม open house

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

     ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม open house เพื่อจัดแสดงประชาสัมพันธ์สถาบันขงจื่อและวัฒนธรรมจีนแก่ผู้ที่มีความสนใจ ให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า ๒๐ โรง

คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน

     โดยกิจกรรมของสถาบันขงจื่อในครั้งนี้มีหัวข้อว่า “ฮีโร่ ซุนหงอคง ” ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญของวรรณกรรมชื่อดังของจีน “ไซอิ๋ว” มีกิจกรรมทั้งสิ้น ๔ ฐาน คือ พระถังซัมจั๋ง จะเป็นผู้แนะนำสถาบันขงจื่อและทุนการศึกษาด้านภาษาจีนต่างๆ ซุนหงอคงพาเล่นเกมส์ต่างๆเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ตือโป๊ยก่ายพาไปสัมพัสวัฒนธรรมจีนด้านการแต่งกาย และซวยเจ๋งได้สอนวิธีการประดิษฐ์หน้ากากจีน

     จากกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่หลากหลาย โดยไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศจีน และมีนักเรียนสนใจทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนมาก แสดงถึงนักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาหลัก ณ ปัจจุบัน กิจกรรม open house ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากกิจกรรมที่ทางสถาบันขงจื่อจัดขึ้น

 

เขียนโดย Ms.Qiu Nan           

ภาพโดยMs.Chen Zhige        

  แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม