สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดค่ายฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี ๒๕๖๐

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

      ในวันที่ ๑๒ ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูใบไม้ร่วง ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

     โดยมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ คน   มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้ต้อนรับคณะจากประเทศไทยมากมาย อาทิเช่น การเรียนวิชาภาษาจีนรำมวยไทเก๊ก วาดรูป เขียนพู่กันจีน พบปะนักศึกษาจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เดินทางเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆเช่น สนามกีฬารังนก กำแพงเมืองจีน ณ เมืองปักกิ่ง เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกสนาน และได้รับความรู้จากกิจกรรมอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยจีนอีกด้วย

กิจกรรมวาดรูป

ชิมอาหารท้องถิ่น

 ณ ถนนอาหารและวัฒนธรรม

ภาพรวม