สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมสัมผัสภาษาจีนแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

      ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จักิจกรรมสัมผัสภาษาจีนแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒ เพื่อเปิดโอกาศให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น

     จากเสียงตอบรับในการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อฯ ได้นำข้อติชมจากผู้เรียนและผู้ปกครองมาปรับปรุงพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาจีน การเขียนพู่กันจีน การวาดรูปจีน รำมวยไทเก๊ก หมากรุกจีน ร้องเพลงจีน เป็นต้น

      ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีปิดกิจกรรมแก่นักเรียน รวมทั้งเชิญผู้ปกครองเข้ารับชมการแสดงจากนักเรียนที่ฝึกซ้อมระหว่างเรียน  เช่น ผลงานการวาดรูป ผลงานการตัดกระดาษ การแสดงรำมวยไทเก๊ก การร้องเพลงภาษาจีน การแต่งกายด้วยชุดจีน และกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งมีพิธีรับมอบเกียรติบัติและรางวัลนักเรียนดีเด่น

 

ผู้เขียน Ms.Cao Le               

ผู้แปล นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม