ภาพหมู่สมาชิกสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

     วันที่ 20 กันยายน 2560  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมสถาบันขงจื่อฯ เพื่อต้อนรับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติคนใหม่จากประเทศจีน Miss Cao Le  พร้อมทั้งถ่ายภาพรวมบุคลากรสถาบันขงจื่อ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ