คณะสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนานยางและโรงเรียนต้าถง เข้าเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

     วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณจงลุ่ยเฟิน ประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนานยางและโรงเรียนต้าถงพร้อมคณะจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ท่าน เข้าเยี่ยมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร. อำนวย ยุ่นประยงค์  เป็นผู้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนในครั้งนี้

      ภราดา ดร. อำนวย ยุ่นประยงค์ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับคณะและแนะนำมหาวิทยาลัยแก่แขกผู้มาเยือน จากนั้นนางศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯฝ่ายไทย ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนของตน รวมถึงการดูแลก่อตั้งสถาบันฯ  ตามด้วยMr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายจีน ได้ทำการแนะนำสถาบันขงจื่อฯในด้านต่างๆ

     นายวัฒนเดช จินศิริวานิชย์ ประธานกรรมการบริษัทโกลเด้นทาวน์ฟิลม์จำกัด เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนานยางและโรงเรียนต้าถง กล่าวขอบคุณสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความชื่นชมสถาบันฯในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ โดยไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ

     หลังจากเข้าเยี่ยมชมพูดคุย ก่อนเดินทางกลับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนานยางและโรงเรียนต้าถงได้มอบหนังสือจำนวนหนึ่งให้แก่สถาบันฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีน  

     รายชื่อสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนานยางและโรงเรียนต้าถง (เรียงตามลำดับชื่อในภาษาจีน)คุณเฉินเหรินหู่ คุณเฉินเหว่ยถง คุณฟ่านจีซัน  คุณฟู่ซู่อิง 

คุณหงอ้ายหลาน คุณหลี่ตี๋เผิง  หลี่จื่ออิง หลินฮุ่ยหัว หลินฮุ่ยหนง หลินฮุ่ยหรงหลินซูชิง  หวังหลี่ฮุย  ซวี่เจียซวิน  ยวี๋ซิ่วหัว  จงตวนเฟิน  โจวล่าฟู