บุคลากรสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ เยี่ยมเยียนสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ร่วมประชุมใหญ่สถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 11 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บุคลากรสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มอบรางวัลผู้บริหารห้องเรียนขงจื่อดีเด่นระดับนานาชาติประจำปี 2012 ให้แก่

อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

เยี่ยมเยียนสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ

ร่วมประชุมใหญ่สถาบันขงจื่อโลก ครั้งที่ 11

ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ